Litovelské Pomoraví - sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) - 17. 3. 2012

Výlet za sněženkami do Litovelského Pomoraví, kdy se teploty v polovině března šplhaly přes 20°C ve stínu. V tento den padaly snad všechny teplotní rekordy na území celé České republiky.

Meandrující řeka Morava, jaterník podléška (Hepatica nobilis), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), skokan hnědý (Rana temporaria) a sněženka podsněžník (Galanthus nivalis).
  • Litovelské Pomoraví - meandrující řeka Morava
  • Litovelské Pomoraví - meandrující řeka Morava
  • Litovelské Pomoraví - jaterník podléška ( Hepatica nobilis )
  • Litovelské Pomoraví - lýkovec jedovatý ( Daphne mezereum )
  • Litovelské Pomoraví - skokan hnědý ( Rana temporaria )
  • Litovelské Pomoraví - sněženka podsněžník ( Galanthus nivalis )
  • Litovelské Pomoraví - sněženka podsněžník ( Galanthus nivalis )
  • Litovelské Pomoraví - sněženka podsněžník ( Galanthus nivalis )