Solný důl Wieliczka, 18. 12. 2012

Komora Mikołaja Kopernika, Komora Janowice (kompozice soch ze soli, která představuje legendu o princezně Kinze, dceři uherského krále Bély IV.) a Kaplica św. Kingi (reliéf zobrazjící Poslední večeři, reliéf zobrazjící Útěk do Egypta, solné lustry, reliéf zobrazjící Zázrak v Káně Galilejské a oltář).
  • Solný důl Wieliczka - Komora Mikołaja Kopernika
  • Solný důl Wieliczka - Komora Janowice - kompozice soch ze soli, která představuje legendu o princezně Kinze, dceři uherského krále Bély IV.
  • Solný důl Wieliczka - Kaplica św. Kingi - reliéf zobrazjící Poslední večeři (Leonardo da Vinci)
  • Solný důl Wieliczka - Kaplica św. Kingi - reliéf zobrazjící Útěk do Egypta (událost při níž sv. Josef uprchl se svou ženou Marií a novorozeným Ježíšem po návštěvě Tří králů do Egypta)
  • Solný důl Wieliczka - Kaplica św. Kingi - solné lustry
  • Solný důl Wieliczka - Kaplica św. Kingi - reliéf zobrazjící Zázrak v Káně Galilejské (Ježíš zde proměnil velké množství vody ve víno při svatební hostině)
  • Solný důl Wieliczka - Kaple svaté Kingy - oltář