martináč podobný (Saturnia pavoniella)

  • martináč podobný ( Saturnia pavoniella ), Rožnovská brázda - Krhová, 22. 4. 2016
  • martináč podobný ( Saturnia pavoniella ), Rožnovská brázda - Krhová, 22. 4. 2016
  • martináč podobný ( Saturnia pavoniella ), Rožnovská brázda - Krhová, 22. 4. 2016
  • martináč podobný ( Saturnia pavoniella ), Rožnovská brázda - Krhová, 22. 4. 2016
  • martináč podobný ( Saturnia pavoniella ), Rožnovská brázda - Krhová, 3. 7. 2015
  • martináč podobný ( Saturnia pavoniella ), Rožnovská brázda - Krhová, 3. 7. 2015
  • martináč podobný ( Saturnia pavoniella ), Rožnovská brázda - Krhová, 3. 7. 2015
  • martináč podobný ( Saturnia pavoniella ), Rožnovská brázda - Krhová, 3. 7. 2015
  • martináč podobný ( Saturnia pavoniella ), Rožnovská brázda - Krhová, 3. 7. 2015
  • martináč podobný ( Saturnia pavoniella ), Rožnovská brázda - Krhová, 3. 7. 2015