ohniváčci (Lycaenini)

V databázi se v současné době nacházejí všechny druhy vyskytující se v České republice.

Samotnou kapitolou je ohniváček rdesnový (Lycaena helle), který je označován pro českou fauna jako vymřelý, ale na konci 90. let 20. století byla amatérsky provedena jeho introdukce na Šumavě.