ohniváček černočárný (Lycaena dispar)

  • ohniváček černočárný ( Lycaena dispar ), Vizovické vrchy - Lidečko, 2. 7. 2013
  • ohniváček černočárný ( Lycaena dispar ), EVL Dřevohostický les, 3. 8. 2011
  • ohniváček černočárný ( Lycaena dispar ), PP Kamenice, 3. 8. 2011
  • ohniváček černočárný ( Lycaena dispar ), PP Kamenice, 3. 8. 2011
  • ohniváček černočárný ( Lycaena dispar ), PP Kamenice, 3. 8. 2011
  • ohniváček černočárný ( Lycaena dispar ), PP Kamenice, 3. 8. 2011
  • ohniváček černočárný ( Lycaena dispar ), PP Kamenice, 1. 8. 2010