lišaj kyprejový (Deilephilla porcellus)

  • lišaj kyprejový ( Deilephilla porcellus ), Rožnovská brázda - Krhová, 31. 5. 2016
  • lišaj kyprejový ( Deilephilla porcellus ), Rožnovská brázda - Krhová, 31. 5. 2016
  • lišaj kyprejový ( Deilephilla porcellus ), Rožnovská brázda - Krhová, 31. 5. 2016
  • lišaj kyprejový ( Deilephilla porcellus ), Rožnovská brázda - Krhová, 31. 5. 2016
  • lišaj kyprejový ( Deilephilla porcellus ), Javorníky - Uzgruň, 5. 6. 2007
  • lišaj kyprejový ( Deilephilla porcellus ), Javorníky - Uzgruň, 5. 6. 2007