Červený seznam IUCN (také Červený seznam ohrožených druhů) je seznam ohrožených živočichů a rostlin, vydávaný každé dva roky Mezinárodní unií pro ochranu přírody a přírodních zdrojů, anglicky International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN. Stupeň ohrožení je určován několika kategoriemi a podkategoriemi, od kategorie vyhynulých (či vymřelých) přes střední stupně ohrožení až po kategorii označující takové druhy, které nejsou téměř, či vůbec ohroženi. Tyto kategorie se dávají celosvětově ohroženým druhům i takovým, u nichž se jedná o ohrožení regionální. (zdroj: cs.wikipedia.org)

Do jednotlivých kategorií tohoto seznamu bylo klasifikováno celkem 93 druhů denních motýlů (tj. zhruba 58 % zástupců vyskytujících se v České republice). Jde o druhy, u kterých je jasně pozorován a faunistickým mapováním dokumentován ústup. (zdroj: Červený seznam ohrožených druhů České republiky – Bezobratlí, 2005)

Kategorie


pro území ČR vymizelý

babočka bílé L (Nymphalis vaualbum)
babočka vrbová (Nymphalis xanthomelas)
bělásek jižní (Pieris mannii)
bělopásek hrachorový (Neptis sappho)
bělopásek jednořadý (Limenitis reducta)
hnědásek jižní (Melitaea trivia)
jasoň červenooký (Parnassius apollo)
modrásek stepní (Polyommatus eroides)
ohniváček janovcový (Lycaena thersamon)
ohniváček rdesnový (Lycaena helle)
okáč hnědý (Coenonympha hero)
okáč lipnicový (Pyronia tithonus)
okáč písečný (Hipparchia statilinus)
okáč středomořský (Hyponephele lupina)
soumračník měsíčkový (Carcharodus flocciferus)
soumračník severní (Carterocephalus silvicolus)
žluťásek úzkolemý (Colias chrysotheme)

pro území ČR kriticky ohrožený

bělásek východní (Leptidea morsei)
hnědásek černýšový (Melitaea aurelia)
hnědásek diviznový (Melitaea phoebe)
hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)
hnědásek osikový (Euphydryas maturna)
hnědásek podunajský (Melitaea britomartis)
jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne)
modrásek černočárný (Pseudophilotes baton)
modrásek černoskvrnný (Phengaris arion)
modrásek hořcový (Phengaris alcon)
modrásek hořcový Rebelův (Phengaris alcon rebeli)
modrásek ligrusový (Polyommatus damon)
okáč bělopásný (Hipparchia hermione)
okáč jílkový (Lopinga achine)
okáč metlicový (Hipparchia semele)
okáč skalní (Chazara briseis)
okáč stříbrooký (Coenonympha tullia)
žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone)
soumračník západní (Pyrgus trebevicensis)
soumračník podobný (Pyrgus armoricanus)

pro území ČR ohrožený

hnědásek kostkovaný (Melitaea cinxia)
hnědásek květelový (Melitaea didyma)
hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina)
modrásek komonicový (Polyommatus dorylas)
modrásek pumpavový (Aricia artaxerxes)
modrásek východní (Pseudophilotes vicrama)
okáč kostřavový (Arethusana arethusa)
okáč šedohnědý (Hyponephele lycaon)
ostruháček česvinový (Satyrium ilicis)
perleťovec maceškový (Argynnis niobe)
perleťovec severní (Boloria aquilonaris)
soumračník žlutoskvrnný (Thymelicus acteon)

pro území ČR zranitelný

bělásek hrachorový (Leptidea sinapis)
bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla)
bělopásek tavolníkový (Neptis rivularis)
modrásek bělopásný (Aricia eumedon)
modrásek čičorkový (Cupido alcetas)
modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis)
modrásek jetelový (Polyommatus bellargus)
modrásek kozincový (Glaucopsyche alexis)
modrásek lesní (Cyaniris semiargus)
modrásek obecný (Plebejus idas)
modrásek očkovaný (Phengaris telejus)
modrásek rozchodníkový (Scolitantides orion)
modrásek stříbroskvrnný (Vacciniina optilete)
modrásek vičencový (Polyommatus thersites)
ohniváček modrolesklý (Lycaena alciphron)
okáč kluběnkový (Erebia aethiops)
okáč medyňkový (Hipparchia fagi)
okáč menší (Erebia sudetica)
okáč ovsový (Minois dryas)
okáč voňavkový (Brinthesia circe)
ostruháček jilmový (Satyrium w-album)
ostruháček kapinicový (Satyrium acaciae)
ostruháček trnkový (Satyrium spini)
otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
perleťovec dvouřadý (Brenthis hecate)
perleťovec fialkový (Boloria euphrosyne)
perleťovec mokřadní (Proclossiana eunomia)
perleťovec ostružinový (Brenthis daphne)
perleťovec prostřední (Argynnis adippe)
pestrobarvec petrklíčový (Hamearis lucina)
pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena)
soumračník bělopásný (Pyrgus alveus)
soumračník čárkovaný (Hesperia comma)
soumračník mochnový (Pyrgus serratulae
soumračník proskurníkový (Pyrgus carthami)
soumračník skořicový (Spialia sertorius)
soumračník slézový (Carcharodus alceae)s
žluťásek borůvkový (Colias palaeno)

pro území ČR téměř ohrožený

bělásek ovocný (Aporia crataegi)
modrásek bahenní (Phengaris nausithous)
modrásek tolicový (Cupido decoloratus)
okáč stínovaný (Lasiommata petropolitana)