Navštívené lokality při mapování motýlů v České republice v letech 2006 – 2015
Kartierung der Flora Mitteleuropas (KFME) je v České republice nejpoužívanější metoda pro lokalizaci zmapovaných floristických a faunistických nálezů. Mapové pole měří 10 minut zeměpisné délky a 6 minut zeměpisné šířky. Pole se označuje čtyřmístným číselným kódem, např. 5463. "54" v tomto případě znamená řadu (číslováno od severu k jihu) a "63" znamená sloupec (od západu
k východu). Území České republiky pokrývá celkem 678 čtverců celoplošných nebo hraničních, které se našeho území dotýkají třeba jen velice okrajově. (www.biolib.cz)

Navštívené lokality:


Při mapování a fotografování motýlů navštěvuji především moravské lokality nacházející se ve Vsetínských vrších, Vizovické vrchovině, Javorníkách a Bílých Karpatech. V menší míře jsou navštěvovány lokality v Moravskoslezských Beskydech, Moravském krasu, Uherskohradišsku, Pavlovských vrších, Podyjí, Hustopečsku a Hrubém Jeseníku.
V Čechách jsem doposud fotografoval motýly v Českém Krasu, Českém Středohoří, České Kanadě, Tepelsku a Českomoravské vrchovině, Orlických horách a Broumovsku.