Vyhláškou č. 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb.se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V příloze III vyhlášky č. 395/1992 Sb. najdeme seznam zvláště chráněných druhů živočichů – motýlů, kteří jsou zde rozděleni do tří stupňů ohrožení.

Kategorie


druhy kriticky ohrožené

bělásek východní (Leptidea morsei)
hnědásek osikový (Hypodryas maturna)
jasoň červenooký (Parnassius apollo)
jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne)
modrásek černoskvrnný (Phengaris arion)
modrásek hořcový (Phengaris alcon)
okáč jílkový (Lopinga achine)
pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena)

druhy silně ohrožené

babočka bílé l (Nymphalis vau-album)
bourovec trnkový (Eriogaster catax)
lišaj pupalkový (Proserpinus proserpina)
martináč hrušňový (Saturnia pyri)
modrásek bahenní (Phengaris nausithous)
modrásek očkovaný (Phengaris teleius)
modrásek stepní (Polymmatus eroides)
ohniváček černočárný (Lycaena dispar)
ohniváček rdesnový (Lycaena helle)
okáč hnědý (Coenonympha hero)
okáč skalní (Hipparchia briseis)
okáč menší (Erebia sudetica)
přástevník mařinkový (Eucharia casta)
přástevník svízelový (Claetis maculosa)
stužkonoska vrbová (Catocala electa)
žluťásek barvoměnný (Colias myrnidone)
žluťásek borůvkový (Colias palaeno)

druhy ohrožené

batolec (Apatura spp.)

– batolec červený (Apatura ilia)
– batolec duhový (Apatura iris)

bělopásek (Limenitis spp.)

– bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla)
– bělopásek tavolníkový (Neptis rivularis)

bělopásek (Neptis spp.)
lišaj pryšcový (Celerio euphorbiae)
můra (Phragmatiphila nexa)
otakárek fenyklový (Papilio machaon)
otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
perleťovec mokřadní (Proclossiana cunomia)